maandag 26 november 2007

Project "werk zat!!!"

Werkzat is een sterk samenwerkingsverband waarin het CWI doelgericht samenwerkt met landelijke partners als de educatieve omroep RVU en de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten en daaromheen organisaties als de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, het reintegratienetwerk SERIN en Seniorweb. Op lokaal niveua zetten de bibliotheken een netwerk op met nieuwe partners als de vrijwilligerscentrale, het ROC, het CWI , de Kamer van Koophandel en de gemeente zelf. Door de handen ineen te slaan met de focus op werk en ontwikkeling krijgt de burger een breed arrangement van multimedia, coaching, groepsbijeenkomsten, informatievoorziening, gerichte cursussen en workshops.

De arbeidsmarkt trekt aan. Er is werk genoeg, meer dan genoeg, maar er is een groep mensen die daar moeilijk van weet te profiteren. Behalve voor mensen die op zoek zijn naar verandering, is WERKZat in de bieb vooral bedoeld voor diegenen die niet in reguliere trajecten zitten.

Ik kreeg via de NOBCO contact met dit project en biedt nu mijn diensten aan in dit project als achtervang bij de Centrale Bibliotheek in Utrecht en Overvecht. Dit in afwachting van de bibliotheek in Zeist, waar ik in principe aan dit project mee wil doen. Ik geef hier eenmalige sessies van 40 minuten coaching. Dit om mensen een steuntje in de rug te geven in de juiste richting.

maandag 19 november 2007

Hoe vind ik een goede coach?

Door het bos de boom niet meer zien? Het kaf van het koren niet meer kunnen scheiden? Iedereen kan zich in Nederland coach noemen. Door de wildgroei van coaches is het voor bedrijven en personen bijna niet te doen om ´gegarandeerd´ een goede coach te vinden. Natuurlijk is er altijd sprake van chemie tussen mensen wat bepaalt dat de ene coach voor de ene de ware kan zijn en de andere coach voor de ander. Een soort ISO 200x kwaliteits APK-keurmerk of houdbaarheidsdatum is er echter wel in de coachingswereld. De Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (de NOBCO) registreert coaches die aan bepaalde minimum kwaliteitseisen (opgesteld door de NOBCO) hebben bewezen te voldoen. Daarnaast heb je in Nederland Stichting Coach die ook geoefende coaches registreert volgens een aantal vooraf bepaalde normen.
Zelf ben ik geregistreerd bij de NOBCO. Via
http://www.nobco.nl/ kan je de geregistreerde coaches vinden bij U in de regio en passend bij uw speciale unieke vraag! Hierbij is in ieder geval een minimum kwaliteits eis qua professioneel werken en opleiding gegarandeerd. Er heeft een klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden en het bedrijf is op zakelijke gronden doorgelicht. Elke 3 jaar vindt hier ook een verplichte herregistratie plaats.

De Nederlandse Orde van Beroepscoaches, kortweg NOBCO genoemd, is de belangenbehartiger voor professionele coaches en mensen die het vak van arbeidgerelateerde coaching, zelfstandig, in buro-verband of in hun organisatie beroepsmatig uitoefenen. De NOBCO houdt zich voornamelijk bezig met de professionalisering van het vak van beroepscoach. Activiteiten die hieruit voortvloeien zijn:

Het versterken van het NOBCO logo als kwaliteitslabel naar de markt.
Het uitvaardigen en zorgdragen voor de naleving van de
Ethische Gedragscode voor beroepscoaches. Dit gebeurt onder andere door opdrachtgevers in de gelegenheid te stellen in geval van problemen zich aan de klachtencommissie van de NOBCO te wenden. Klik hier voor uitgebreide informatie over de klachtenprocedure.
Het registreren van beroepscoaches. Zodra een coach is aangesloten bij de NOBCO kan hij of zij zich na gebleken geschiktheid laten opnemen in het Register voor Beroepscoaches. Voordat een coach geregistreerd kan worden dient hij of zij aan een aantal kwaliteits-criteria te voldoen.
Klik hier voor meer informatie over de registratie.
Het bieden van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Het geven van informatie over coaching aan organisaties en (nog) niet aangesloten coaches.
het initiëren van studie- en werkgroepen rond specifieke thema's rond coaching,
Het organiseren van intercollegiale bijeenkomsten voor coaches.
Het (mede) organiseren van een jaarlijkse conferentie over coaching.
gesprekspartner zijn namens de branche, (richting overheid en bedrijfsleven).

maandag 5 november 2007

Zakenvrouwen ontbijt 2 november 2007

Afgelopen vrijdag heb ik een zakenvrouwenontbijt bezocht. Dit werd georganiseerd door het UVON, door ABN-AMRO, de gemeente Rotterdam en de Kamer van Koophandel. Ik was hiervoor getipt door de vrouw van mijn neef. Dit was super! Heel erg leuk om samen met meer dan 200 vrouwen te ontbijten en elkaar te leren kennen. Wat mij erg aansprak was de netwerkmethode waar ze voor hadden gekozen. Onder leiding van Miriam Notten, van LaRed, gingen we uiteen in groepjes van drie. Een van ons was de Queen Bee, en de anderen werden de werkbijen. De Queen bee mocht aangeven waaraan ze behoefte had, en de werkbijen gingen dan op pad om hiervoor contacten te werven. Het leuke was dat dan al snel duidelijk was of er wel of niet iemand was die zelf hiervoor een contact had of iemand wist waar je dan moest zijn, maar daarna maakte je zelf contact en deed zo ook weer waardevolle informatie en ontmoeting op. De gekste vragen werden hierdoor opgelost. Bijvoorbeeld was er iemand in mijn groepje die een litho zocht van Peter Sterkenburg. Een afbeelding van de Willemsbrug, met een of andere slag erop en een vaartuig. Binnen de korste keren bleek er iemand gevonden te zijn uit ons gezelschap die hier antwoord op kon geven. Zij had een GalleryMaritime. Op mijn vraag naar contacten met HR managers van grote bedrijven, heb ik ook meer dan voldoende input gekregen. Het was zeer geslaagd!!

dinsdag 30 oktober 2007

Workshop Oplossingsgerichte gesprekstechnieken

Willemijn geeft naast haar personal coaching workshops oplossingsgerichte gesprekstechnieken.


Het doel van de workshop is concrete handvatten in de manier van communiceren aan te reiken die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Hierbij is het de uitdaging de discipline op te brengen om simpel te blijven denken bij problemen die bijzonder ingewikkeld en moeilijk schijnen te zijn.

Bij oplossingsgerichte communicatie gaat het om het kort te houden. Het betreft een specifieke manier van gespreksvoering, met de bedoeling de cliënten te steunen en een goede start te geven bij hun zoektocht.

Er wordt gefocussed op wat goed gaat en er wordt snel en efficiënt gewerkt aan het herstel van de hulpbronnen en vaardigheden van de cliënt richting het vooraf bepaalde doel.

28 oktober 2007 Behandeling van emotionele stoornissen, doet persoonlijkheid ertoe?


In het kader van de lezingencyclus “Kijk op karakter – blik op de wetenschap” heb ik deze lezing gevolgd. In eerste instantie uit persoonlijke interesse, maar nu ook voor het verkrijgen van punten voor mijn herregistratie.

Het lijkt alsof er een kloof is tussen sommige gangbare (psychologische) denkbeelden en praktijken en wat wetenschappelijk onderbouwd is. Zo zijn er in de praktijk van de diagnostiek en de personeelsselectie tests in omloop, waarvan de betrouwbaarheid niet wetenschappelijk is vastgesteld. In de media melden enkele gebruikers dat zij dat geen probleem vinden. De tests zijn voor hen bruikbaar als zij ervaren dat het werkt.

Het doel van deze lezingencyclus is vast te stellen of deze kloof te overbruggen is als de wetenschap meer voor het voetlicht wordt gebracht. Levert meer interactie tussen wetenschap en samenleving ook nieuwe inzichten op? Is wetenschappelijke expertise te combineren met kennis van de beroepspraktijk en de zogenoemde intuïtieve kennis? Kortom; wat is de maatschappelijke waarde van de wetenschap?


Prof. dr. Marcel van den Hout –

Professor Marcel van den Hout (1955) is hoogleraar Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie aan de Universiteit Utrecht. Hij verricht toegepast en fundamenteel onderzoek naar angststoornissen en concentreert zich de laatste jaren op Post Traumatische Stress (met Dr. Engelhard) en op de cognitieve psychologie van de Obsessief Compulsieve Stoornis. Hij publiceerde onder meer over individuele verschillen in emotieregulatie.


Het is voor mij alsof ik weer in de college-banken zit. Overigens na een frustrerende ervaring van een uur fietsen van Zeist naar Utrecht en dan tot de ontdekking komen dat de lezing van 15.00 uur al vol is. Dit gaf mij echter de gelegenheid om het universiteitsmuseum van binnen eens nader te bekijken en dat vond ik zeker de moeite waard! Om 16.00 uur was ik overigens aan de beurt!

Het blijkt een erg “academisch” verhaal. Ik kom inderdaad in de problemen gezien mijn oplossingsgerichte benadering, waarbij “doen wat werkt” (zie bovenstaande inleiding) ook mijn credo is. Toch ook bij mij het gevoel dat het goed is dat er mensen zijn die de onderbouwing uitzoeken, hetgeen het gevoel van de ervaring van wat werkt, zeker kan versterken.

Persoonlijkheidsleer houdt zich bezig met het bestuderen van het bestaan van verschillen tussen individuen. Dat is ook wat mij uitermate boeit, dus ik zit goed!

Angst is een nuttige emotie als er sprake is van je bedreigd voelen. De angst wordt pas een stoornis als er sprak is van ‘lijden’, als de angst onredelijk is. Angststoornissen zijn de meest voorkomende problemen in de geestelijke gezondheidszorg. Dus ook voor een coach zeer zinvol om iets van te weten.

Er zijn verschillende soorten angst:
De meest voorkomende vorm zijn paniekstoornissen. (Te herkennen aan een cascade in de eerste 10 minuten, lichamelijke uitingen etc.)

Daarnaast de sociale fobie

Post Traumatische Stress Stoornissen

Compulsieve stoornissen

Gegeneraliseerde angststoornissen

Enkelvoudige fobieën


Verschillende soorten persoonlijkheid Big 5 welke ortagenaal (onafh v elkaar met elkaar) kunnen optreden:

 • Extraversie/introversie
 • Vriendelijkheid/onvriendelijkheid
 • Zorgvuldigheid/onzorgvuldigheid
 • Autonomie/afhankelijkheid
 • Neurotisch/emotioneel stabiel

Neurotische mensen hebben veel negatieve ervaringen gehad.

Mensen met angststoornissen scoren hoger op de neurotiscismelijst.

Neuroticisme blijkt genetisch erfelijk te zijn (tweelingen onderzoek)

Persoonlijheidskenmerken spelen een rol bij het ontstaan van angststoornissen.

Persoonlijkheidsstoornis

 1. Afwijkend patroon van ervaring/gedrag: cognitieve emotionele/sociale/impulsbeheersing
 2. patroon is star
 3. er is sprake van lijden
 4. stabiel patroon, aanwezig vanaf de adolescentie
 5. meer dan 50% tenminste een comorbide persoonlijkheidsstoornis

=> De angststoornis en de persoonlijkheidsstoonis blijken verwant.

Zijn psychologische behandelingen effectief bij angststoornissen?


Twee soorten behandeling (evidence based):

 1. cognitieve therapie
 2. Farmaco therapie (SSRI´s)

De effecten blijken even groot. Als je de farmaco th stopt, dan komt de stoornis weer op. De lange termijn effecten zijn groter bij cognitieve gedrags therapie.

Het idee is wijd verbreid dat effecten van behandeling mede afhankelijk zijn van persoonlijkheidskenmerken van de patiënt. De veronderstelling is dat patiënten met bepaalde persoonskenmerken minder baat hebben bij psychologische behandelingen. Deze opvattingen zijn niet goed houdbaar.

Conclusie/Samenvatting:

 • angststoornissen en persoonlijkheid hangen samen
 • angst blijft bestaan door vermijding van de angst
 • Cognitieve gedragstherapie is effectief
 • Effecten van CGT zijn qua omvang identiek onafhankelijk van severity(zwaarheid van de klacht). Ze hebben echter een ander startpunt.

Het zou zomaar kunnen dat ik wat gemist heb, maar als startpunt zeker een aardige lezing!